از شرکت ها و یا اشخاصی که علاقه مند به همکاری در فروش اشتراک امداد خودرو با شرکت رایان اندیشه نصر می باشند دعوت بعمل می آید که مشخصات خود را از طریق فرم ذیل تکمیل و ارسال نمایند.

شرایط همکاری

شرکت به ازای فروش هر کارت 15% از مبلغ حق اشتراک  را بعنوان حق الزحمه به بازاریاب پرداخت می‌نماید.

شرایط اطلاع بازاریاب از میزان فروش

به هر بازاریاب یک کد اختصاصی تخصیص داده می شود که مشتریان بازاریاب، با ورود این کد از 5% تخفیف بهره مند می گردند. لذا بازاریاب با ورود به پنل کاربری خود، می تواند از تعداد خرید های صورت پذیرفته از طریق کد تخفیف خود مطلع گردد.

شرایط تسویه

حداقل زمان تسویه شرکت با بازاریاب، 15 روزه می باشد.

جهت ثبت نام طرح همکاری در فروش فرم زیر را تکمیل نمایید: